Stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce na II półrocze roku szkolnego 2015/2016 otrzymali następujący uczniowie:

Oliwia Andrzejewska, klasa IVc, średnia ocen 5,5

Joanna Nawrot, klasa VIb, średnia ocen 5,5

Igor Biernat, klasa Vb, średnia ocen 5,4

Piotr Heinze, klasa Vb, średnia ocen 5,4

Zofia Gramala, klasa Va, średnia ocen 5,33

 

Gratulujemy uczniom i ich rodzicom.

Życzymy dalszych sukcesów.