Zgodnie z coroczną tradycją odbyły się w naszej szkole obchody „Święta Drzewa”. Celem nadrzędnym uroczystości jest krzewienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za otacząjące nas środowisko. Obchody miały charakter warsztatowy. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach plastyczno- technicznych, których nadrzędnym celem było wzbogacanie wiedzy na temat rodzimych gatunków drzew liściastych i iglastych. Dzieci rozwiązywały również krzyżówki ekologiczne z zakresu dendrologii.
Zwieńczeniem akcji było posadzenie przez Panią Dyrektor Małgorzatę Mamot „Drzewa serdeczności i tolerancji”. Fundatorem drzewa była Zieleń Miejska Gminy Rawicz. Posadzony dąb czerwony ( Quercus rubra L. ) będzie ozdobą przyszkolnych skwerów zieleni. Obchody „Święta Drzewa” były także okazją do przeprowadzenia konkursu na logo tabliczki upamiętniającej ten fakt. Tegoroczne posadzenie drzewa miało na celu rozpoczęcie kultywowania tego zwyczaju w kolejnych latach.