Najniższa liczba punktów uprawniających do przyjęcia: 5.