W dniu 24 lutego 2020 roku odbędzie się I Szkolny Turniej Sudoku dla klas 5 i 6. Osoby, które zapiszą się na turniej, prosimy o przybycie do sali nr 20 o godzinie 13:40. Turniej będzie składał się z 3 etapów: 1: poziom łatwy, czas trwania: 10 minut 2: poziom średni, czas trwania: 15 minut 3: poziom trudny, czas trwania: 20 minut W każdym etapie uczestnik otrzymuje po 1 punkcie za każdą prawidłowo wpisaną cyfrę. Zestawy ćwiczeniowe dostępne są na blogu https://sp3igry.blogspot.com/ oraz na różnych portalach z sudoku online. Liczba miejsc konkursowych ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń! Aby zgłosić się do konkursu, należy do dnia 17 lutego dostarczyć p. Magdalenie Stańko wypełnioną i podpisaną przez rodziców poniższą zgodę: Wyrażam zgodę na udział córki/syna …............................................. z klasy …............ w Szkolnym Turnieju Sudoku w dniu 24 lutego 2020 roku w godzinach 13:40 – 15:00. Podpis rodzica: …......................................................... Zgoda może być wydrukowana lub napisana odręcznie.